Baudžiamųjų bylų elektroninių paslaugų portalas

 
 

Elektroninės paslaugos

Baudžiamųjų bylų elektroninių paslaugų portale (EPP) ikiteisminio tyrimo proceso dalyviui ar kitam asmeniui, turinčiam interesą procese, susijusios su ikiteisminiu tyrimu teikiamos šios elektroninės paslaugos:

  • matyti aktualią su ikiteisminiu tyrimu susijusią informaciją;
  • susipažinti su ikiteisminio tyrimo procesiniais dokumentais ir ikiteisminio tyrimo eiga;
  • pasirašyti susipažinimui pateiktus procesinius dokumentus elektroniniu parašu;
  • pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse numatytas proceso dalyvio teises teikti prašymus, pareiškimus, skundus ikiteisminio tyrimo subjektui elektroniniu būdu;
  • derinti vizitus su ikiteisminio tyrimo subjektu dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo elektroniniu būdu;
  • vykdyti su ikiteisminiu tyrimu susijusius mokėjimus.

Paslaugos teikiamos tik autentifikuotiems, prisijungusiems naudotojams „Mano portalas“ aplinkoje, patvirtinus sutikimą su Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos Elektroninių paslaugų portalo paslaugų teikimo taisyklėmis.

Siekiant įgyvendinti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vykdomas ...