Pareiškimai

  Pareiškimas atsisakyti ginti įtariamąjį

  Pareiškimas dėl atstovavimo nutraukimo

  Pareiškimas dėl atstovo paslaugų atsisakymo

  Pareiškimas dėl eksperto, vertėjo arba specialisto nušalinimo

  Pareiškimas dėl gynėjo atsisakymo

  Pareiškimas dėl gynėjo nušalinimo

  Pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo nušalinimo

  Pareiškimas dėl IT pareigūno nušalinimo

  Pareiškimas dėl prokuroro nušalinimo

  Pareiškimas kitais klausimais

Prašymai

   Atsakymas

   Prašymas avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą

   Prašymas avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą (ankstesnė redakcija)

   Prašymas dėl kardomosios priemonės

   Prašymas dėl klausimų ekspertui, dėl eksperto skyrimo ir papildomos medžiagos pateikimo

   Prašymas dėl proceso išlaidų atlyginimo

   Prašymas dėl termino pratęsimo / atstatymo

   Prašymas išversti procesinius dokumentus į gimtąją kalbą

   Prašymas įtraukti civiliniu atsakovu

   Prašymas kitais klausimais

   Prašymas leisti kaip atstovui dalyvauti procese

   Prašymas papildyti ikiteisminį tyrimą

   Prašymas pripažinti civiliniu ieškovu

   Prašymas pripažinti nukentėjusiuoju

   Prašymas prokurorui atlikti BPK 97 straipsnyje, XII ir XIV skyriuose numatytus veiksmus

   Prašymas savo iniciatyva pateikti daiktus ir (ar) dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

   Prašymas susipažinti su atsisakymu pradėti IT

   Prašymas susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga

Skundai

  Skundas

  Skundas dėl byloje gautų dokumentų